Prekių grąžinimas
Jeigu esate nepatenkinti Jums pristatytų prekių kokybe ir norite jas grąžinti, pakeisti arba yra pristatytos ne visos ar ne tos prekės, kurios buvo užsakytos, prašome kreipkitės el. paštu labas@biosele.lt arba telefonu +37060090992 

Kokybiškų prekių grąžinimas
Remiantis LR Civilinio kodekso 6.228 nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
- greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
- supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo gautos pirkėjo, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, mes turime teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę pirkėjo sumokėtų pinigų.

Pinigai už grąžintas, nepristatytas ar nekokybiškas prekes į Jūsų banko sąskaitą, iš kurios sumokėjote už pirkinius, bus pervesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, el.paštu labas@biosele.lt

Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra: 
- prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos 
- kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), 
- yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas; 
- kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Daiktų grąžinimas įsigijus prekes el.parduotuvėje www.biosele.lt vyksta vadovaujantis aukščiau įvardintomis 2014 m. liepos 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę 
Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (6.363 straipsnio 7 dalis) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. 
Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t.y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan. 

Grąžinimo taisyklės
Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:
- prekių supakavimą; 
- prekių pristatymą pardavėjui (išskyrus atvejus, kai gauta ne ta prekė). 
- Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus. 

Visi neatitikimai ar išimtys gali būti suderinamos ir išsprendžiomos tarpusavio sutarimu tarp pirkėjo ir įmonės. 
Grąžinant www.biosele.lt pirktą prekę reikia pateikti laisvos formos prašymą, nurodant visus reikalingus duomenis - užsakymo numerį, vardą, pavardę, grąžinamą prekę, detales reikalingas pinigų grąžinimui - sąskaitos numerį ar kt.
Grąžinama suma gali kisti nuo tam tikrų aplinkybių - jei pirkimo metu buvo pritaikyta nuolaida, jei kokybiškos prekės pakuotė yra pažeista, jei grąžinamos kokybiškos prekės vertė yra pakitusi dėl objektyvių priežasčių ir jos nebegalima realizuoti už tą pačią vertę, kokia buvo pirmo įsigyjimo momentu.
Kokybiškos prekės grąžinimo siuntimo išlaidas padengia įsipareigoja padengti klientas. Nekokybiškos prekės pakeitimo kaštus prisiima įmonė. 

Garantija 
Pagal LR Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalies 10 punktą pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Šiame straipsnyje nustatytoms pirkėjo teisėms taikomas dvejų metų ieškinio senaties terminas. 

Ginčų sprendimo tarnybos 
Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/