Privatumas

Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl šioje siltyje norime supažindinti kaip Uždaroji akcinė bendrovė Biosele tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis svetaine www.biosele.lt, tvarkant Jūsų pateiktus užsakymus ir užklausas ar vykdant Tiesioginę rinkodarą. Kilus bet kokiems klausimams kviečiame užpildyti užklausos formą arba kreiptis į mus labas@biosele.lt

Šiame tekste gali būti papildomai naudojamos sąvokos:
El.parduotuvė - www.biosele.lt esanti el.parduotuvė, kurioje galima įsigyti prekes ir/ar paslaugas;
Klientas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi www.biosele.lt tinklalpiu ir/ar perkantis asmuo www.biosele.lt internetinėje svetainėje.
Duomenų valdytojas - Uždaroji akcinė bendrovė Biosele, į/k 305815595, Buveinės adresas: Mūšos g. 20C, Pasvalys, LT-39104, kontaktai: info@biosele.lt, +37062119928
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip el.paštas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Interneto svetainė - www.biosele.lt 
Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio interneto svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie www.biosele.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas

Kur gali būti surenkami ir naudojami Asmens duomenys?
Interneto svetainėje pateiktose užsakymo formose, kontaktų ar atsiliepimų formuose gali būti prašoma nurodyti atitinkamą asmeninę informaciją (pvz.: vardą, pavardę, adresą, kontaktinį el.pašto adresą ir/ar telefono numerį, pristatymo adresą ir kt.), kuri yra butina siekiant vykdyti el.parduotuvės sklandžią veiklą ir suteikti norimą paslaugą Klientui. Duomenų valdytojas, niekada neprašys jautrios asmeninės informacijos iš Klientų, tokių kaip (asmens kodai, slaptažodžiai, bankų kodų ir kt.). Pateikdamas šią informaciją Klientas patvirtina, kad ji yra teisinga ir sutinka, kad ji bus naudojama siekiant įvykdyti Kliento užklausą, užsakymą ar suteikti Jam reikalingą informaciją.

Kiek laiko bus saugomi Asmens duomenys?
Asmens duomenys registruojantis svetainėje gali būti saugomi 1 (vienerius) kalendorinius metus, nuo paskutinio Kliento prisijungimo. Jei per šį laikotarpį Klientas prisijungia - tai laikoma suinteresuotumo ženklu ir terminas yra pratęsiamas tam pačiam laikotarpiui. Klientui panorus ištrinti Asmens duomenis, jis gali kreiptis į Duomenų valdytoją el.paštu labas@biosele.lt su prašymu pašalinti jo esamą informaciją.

Kaip Asmens duomenys bus naudojami Tiesioginei rinkodarai?
Klientui išreiškus norą gauti Tiesioginę rinkodarą ar įsigijus prekių/paslaugų ir neišreiškus priešataravimo, gali būti siunčiama informacija susijusi su įmonės naujienomis, prekėmis, naujais pasiūlymais ar gali būti prašoma veiklos/paslaugos įvertinimo. Tiesioginėje rinkodaroje gali būti naudojamas Kliento telefono numeris, el.pašto adresas, kita kliento pateikta informacija, reikalinga suformuoti specialų ar asmeninį pasiūlymą. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti Tiesioginės rinkodaros susisiekus el.paštu labas@biosele.lt

Kam gali būti perduodami Asmens duomenys?
Informacija trečiosioms šalims gali būti perduodama mūsų partneriams, kurie teikia pinigų surinkimo paslaugą ir prekių pristatymo paslaugas. Jiems bus pateikiama tik būtina informacija atlikti konkrečiai užduočiai. Taip pat gali būti pateikiama LR Teisėsaugos institucijoms pagal numatytus LR įstatymo reglamentus.
Kaip ir kur naudojami Slapukai?
Norėdami suteikti Klientams Internetinės svetainės paslaugas pilna apimtimi, į Kliento naudojamą įrenginį gali būti įrašomi Internetinėje svetainėje naudojami Slapukai. Jie leidžia pateikti Klientų interesams pritaikytą turinį ir išsaugoti parinkčių istoriją. Klientas patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginiyje bus įrašomi būtini Slapukai. Klientas gali bet kada juos atšaukti, pakeisdamas savo interneto naryšyklėje esančius nustatymus, tačiau tokiu atveju Duomenų valdytojas negali užtikrinti, kad Klientas galės naudotis Interneto svetaine pilna apimtimi. 
Klientų teisė 
Visi Klientai remiantis BDAR įstatymo 3 sk. 15 strp. Turi teisę pateikę prašymą susipažinti su Duomenų valdytojo turimais Kliento duomenimis ir/ar reikalauti juos pašalinti iš Internetinės svetainės. Klientas tokį prašymą turi pateikti el.paštu labas@biosele.lt. Duomenų valdytojas, gavęs Kliento užklausą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikti Klientui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos.

Susisiekite

alt="juoda sraige biosele ekologija tavo namuose logo"